Nabízíme kurzy angličtiny pro děti od 3 let vyučované metodou Joyful English a Think in English, které zapojují prvky Montessori.


Lekce probíhají v malých skupinkách max. 7 dětí bez přítomnosti rodičů.

Ukázkové lekce zdarma.

Cena


Joyful English (od 3 do 7 let)

  • Jednorázový poplatek 300,- za učebnici a CD

  • 150-, za lekci


Lektorka

Mgr.Marie Koudelková